SE LANSEAZĂ

POR 2.1

PROGRAM OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020

APEL 2 – 2019

Prioritatea de Investiții 2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri.


Perioada de depunere: 

Perioada de depunere a proiectelor este de 4 luni de la data lansării, 08.07.2019 – 08.11.2019 

Valoarea finanțării nerambursabile: 

25.000 EURO – 200.000 EURO

Programul se adresează:

MICROÎNTREPRINDERILOR (maxim 9 angajați și maxim 2 milioane Euro cifră de afaceri) 

Proiectele cu punctaj de calitate de minim 85 puncte vor fi contractate direct în primele două luni de depunere.


Rata de cofinanțare este de până la 90% din valoarea eligibilă a investiției, acordată în regim de ajutor de minimis. 

Cheltuieli eligibile: 

1. Investiții în active corporale: 

a. Lucrări de construcție/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ servicii.                   

b. Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice. 

c. Achiziționarea de instalații / echipamente specifice în scopul obținerii de economii de energie. 

2. Investiții în active necorporale: Implementare soluții Software, realizare de website-uri, licențe, programe informatice. 

4. Servicii de consultanță 

Eligibilitate aplicant: 

1. Solicitantul trebuie să fi desfășurat activitate cel puțin de la 03.01.2018 până la data depunerii proiectului. 

2. Solicitantul a înregistrat profit din exploatare la 31.12.2018. 

3. Solicitantul să aibă cel puțin 1 angajat la data depunerii cererii de finanțare. 

4. Locul de implementare este situat în mediul urban în regiunile: SUD VEST OLTENIA, NORD EST, SUD EST, CENTRU și VEST. 

Poți cere o ofertă chiar acum