Achiziţie utilaje de producţie

Denumire proiect: MODERNIZARE ŞI EXTINDERE CAPACITĂȚII DE PRODUCŢIE
Valoarea totală a proiectului: 2.7821.297,72  lei
Finanțare nerambursabilă: 1.947.608,40 lei

 Client
S.C. PROUMIN S.R.L.