Serviciile pe care noi ți le oferim

Consultanță Fonduri Nerambursabile

  • FONDURI STRUCTURALE  
  •     MANAGEMENTUL PROIECTULUI    
  •     FINANȚARE BANCARĂ   
  •     GARANTAREA CREDITELOR    
FONDURI STRUCTURALE  

Consultanță în vederea accesării fondurilor structurale

Informarea și consilierea IMM-urilor privind instituțiile europene, piața unică europeană, programe de finanțare în cadrul fondurilor structurale;

Consultanta în vederea accesării fondurilor structurale prin:

• întocmirea cererilor de finanțare și a documentației aferente accesării finanțării nerambursabile;

• întocmirea studiului de fezabilitate și a planului de afaceri necesar accesării finanțării;

• încadrarea proiectelor pentru finanțare nerambursabila in funcție de criteriile de eligibilitate stabilite prin programele de finanțare;

• structurarea finanțării;

• consultanța privind aspecte de mediu, achiziții etc. conform cerințelor finanțatorilor si legislației românești in vigoare.

    MANAGEMENTUL PROIECTULUI    

Consultanță în domeniul managementului proiectului

Asistență și consultanță de specialitate în vederea semnării contractului de finanțare;

Asistență în întocmirea dosarelor de achiziții și respectarea tuturor prevederilor în vigoare ale legislației în domeniul achizițiilor, conform normelor interne ale Autorității Contractante pentru achiziții;

Asistenta în întocmirea caietelor de sarcini pentru toate achizițiile legate de proiect care se vor desfășura pe perioada implementării proiectului;

Realizarea procedurii de atribuire a contractelor în acord cu legislația în domeniul achizițiilor publice;

Asigurarea participării alături de echipa de proiect a clientului în comisia de evaluare și selecție a ofertelor, urmărirea progresului conform planului de proiect și raportarea către firmă a progresului realizat, comparativ cu planificarea inițială;

Informarea și consilierea IMM-urilor privind implementarea proiectului de investiții si managementul acestuia;

Coordonarea activităților și menținerea legăturii in permanență cu autoritatea contractantă care, în vederea asigurării conformității documentației cu toate modificările solicitate;

Întocmirea tuturor dosarelor de plată în conformitate cu cerințele Autorității Contractante;

Urmărirea aplicării măsurilor de informare si publicitate pe perioada implementării proiectului, astfel încât să se asigure vizibilitatea proiectului și a acțiunilor pe care acesta și le propune;

Întocmirea rapoartelor de progres ale proiectuluiÎntocmirea raportului final al proiectuluiElaborarea documentației de rambursare pe etapele proiectului în timp util și depunerea documentației la sediul Organismului Intermediar al programului conform cerințelor contractului de finanțare.

Asigurarea unei implementări eficiente a proiectului și întreținerea unei comunicări optime între echipa de proiect a beneficiarului și autoritatea contractantă.

Reprezentarea clientului în fața Autorității Contractante: reprezentarea la vizitele de evaluare pe teren a proiectului, redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări ale Autorității Contractante

    FINANȚARE BANCARĂ   

Consultanță în vederea obținerii de finanțare bancară

Identificarea celor mai bune soluții de finanțare pentru IMM-uri;

Consultanță în vederea întocmirii dosarului de creditare:

• întocmirea cererilor de credit și a documentației aferente accesării finanțării bancare;

• întocmirea studiului de fezabilitate și a planului de afaceri necesare;

• consultanță privind structurarea finanțării (perioada de gratie, grafice de rambursare, utilizarea creditului);

• monitorizarea derulării creditului (scadență rate credit si dobânda, scadență polițe de asigurare credit, scadență comisioane, informări privind soldul creditului etc.);

• întocmirea documentației necesare utilizării creditului.

    GARANTAREA CREDITELOR    

Consultanță în identificarea soluțiilor de garantare a creditelor

Identificarea soluțiilor de garantare a creditelor;

Consultanță privind structurarea garanțiilor și modului de constituire a acestora;

Consultanță în vederea întocmirii dosarului de garantare pentru instituțiile de garantare a creditelor:

• întocmirea cererilor de garantare și a documentației aferente;

• întocmirea studiului de fezabilitate si a planului de afaceri necesare;

• consultanța privind structurarea finanțării (perioada de grație, grafice de rambursare, utilizarea creditului);

• monitorizarea derulării creditului (scadența rate credit și dobânda, scadența polițe de asigurare credit, scadența comisioane etc.);

• întocmirea documentației necesare utilizării creditului.

Beneficii

Acces mai facil la finanțare prin consultanța specializată în domeniul fondurilor structurale, finanțării bancare și managementul proiectului,

Propuneri eficiente de finanțare și garantare pentru proiectele structurale,

Capacitatea de a fi competitivi pe piață prin transformarea provocărilor generate de procesul de integrare în oportunități de afaceri.