Achiziție de echipamente SC IZO4INSTAL SRL

Perioada de implementare: 14.07.2017 – 30.09.2019

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este accesarea pieței regionale a echipamentelor și utilajelor pentru prelucrarea băuturilor prin realizarea de investiții pentru dezvoltarea unei unități de producție la nivelul întreprinderii. Se are în vedere creșterea competitivității economice prin demararea unui proiect complex de achiziție de echipamente moderne care să permită obținerea unor produse de o calitate superioară competitive pe piață. Proiectul a vizat achiziția de echipamente moderne și active software care să permită modernizarea fluxului tehnologic și retehnologizarea acestuia.

Valoarea proiectului: 2.419.543,72 lei

Valoarea finanțării: 1.456.632,77 lei

Obține finanțare pentru afacerea ta!