Construcție hală de producție și achiziție de echipamente

SC ROTECA SRL ARDUD
Denumire proiect: Extinderea și modernizarea capacității de producție
Valoarea totală a proiectului 1.533.976,76 lei
Finanțare nerambursabilă: 1.073.783,70 lei

Client
SC ROTECA SRL ARDUD