TIPOARTA – tipar industrial la rang de artă

TIPOGRAFIA ARTA SRL 
Denumire proiect: TIPOARTA-tipar industrial la rang de artă
Valoarea totală a proiectului: 8.208.931,62 lei
Finanțare nerambursabilă: 4.517.195,48 lei

 

Finanțare accesată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 

Obiectivele principale ale programului au fost:

 • creșterea competitivității economice prin obținerea unor produse performante, de o calitate superioară
 • susținerea efortului de consolidare pe piața de profil și extinderea pe noi piețe
 • dezvoltarea capacității de a practica prețuri competitive pe piață
 • obținerea unui model de dezvoltare sustenabilă și de lungă durată incluzând principiile ecoinovației
 • creșterea numărului de clienți
 • îmbunătățirea calității produselor

 

Modalitățile de realizare cuprind:

 • achiziționarea unor echipamente performante, moderne, cu un consum de energie redus
 • obținerea unor timpi de execuție optimi prin utilizarea unor echipamente cu un nivel ridicat de automatizare și digitalizare
 • introducerea inovării de produs prin introducerea unui nou produs, respectiv print de mari dimensiuni

Proiectul cuprinde:

 •  mașină de tipar offset
 •  software de producție
 •  participare la târg internațional
 •  certificare de produs
 •  inovare de produs (lansarea pe piața din România a unui produs nou)